BİLDİRİ GÖNDERİMİ

60. Ulusal Diyabet Kongresi

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 7 NİSAN 2024 (23.59'a kadar)

Bildiri Özetleri

Bildirilerin Gönderilmesi
Bildiriler çevrimiçi olarak kabul edilecektir; bu yöntem tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel, klinik ya da özgün sunumlar şeklinde ve bilimsel gelişmelere katkı sunan özellikte ve sonuç mesajı vererek düzenlenmeli; ait olduğu kategori belirtilmelidir.

Bildiri Kategorileri

 • Tip 1 diyabette klinik çalışmalar
 • Tip 1 diyabette deneysel çalışmalar
 • Tip 2 diyabette klinik çalışmalar
 • Tip 2 diyabette deneysel çalışmalar
 • Diyabette makrovasküler komplikasyonlar
 • Diyabette mikrovasküler komplikasyonlar
 • Diyabet ve Gebelik
 • Obezite
 • Diyabete eşlik eden diğer hastalıklar
 • Diyabetik Ayak
 • Diyabet ve teknoloji
 • Diyabet ve sosyal yaşam
 • 26.Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
 • 26.Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumu
 • Sınıflanamayan
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Metformin
 • İnsülin Glarjin
 • Orlistat
 • Alfa Lipoik Asit

Bildiri Yazım Kuralları

 • Özetler çevrimiçi bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Emine Al
 • Yazarların çalıştıkları kurumların adı ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 350 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildiri Gönderiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için "LookUs Bilişim A.Ş." ile (216 372 66 44) numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

*Cep telefon numarası ve mail adresi kesinlikle girilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Değerlendirme, internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilimsel Kurul üyelerinden oluşmuş bir komite tarafından yapılacaktır.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
 • Bilimsel Kurul, bildirileri sözel ve E-poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.
 • Değerlendirme sonucu dereceye giren sözel ya da poster sunumlara ödül verilecektir.
 • Bildiri ödülleri aşağıda belirtildiği şekilde kongrenin son günü kapanış oturumunda, bildiride adı geçen ilk yazara iletilecektir.
  • Sözlü sunum; 1.lik ödülü 4000 TL, 2.lik ödülü 3000 TL 3.lük ödülü 2000 TL
  • E-Poster sunum; 1.lik ödülü 3000 TL, 2.lik ödülü 2500 TL, 3.lük ödülü 2000 TL
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir; bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl kabul edilmiş olduğunu dikkate almalarını ve hazırlıklarını o doğrultuda tamamlamalarını rica ederiz.
 • Bildirilerinizin E-poster olarak kabul edildiği size yazılı olarak iletildikten sonra yüklerken lütfen şu hususları takip ediniz.
  • Posterlerinizde yer alacak tüm dokümanları (Word, PowerPoint formatında sadece yazı, resim, tablo, şekil vs.) bilgisayarınızda hazır bulundurunuz.
  • Bildiri gönderirken kullandığınız AbstractAgent™ hesabınızla sisteme giriniz.
  • Sol sütundaki "Bildirilerim" butonuna tıklayınız. Buradan tüm bildirilerinize ulaşabileceksiniz.
  • Açılan ekranda posterinizde bulunan ilgili bölümleri tıklayarak poster bölümlerini ilgili yerlere “kopyala-yapıştır” yapınız; varsa figür ve tablolarınızı ekleyiniz ve kaydediniz.
  • “Ön izleme” tuşu ile posterinizi kontrol ediniz.
  • Herhangi bir eksik - yanlış kalmadığından emin olunca “Onayla” tuşuna basınız.
  • Posteriniz kongre merkezinde kongre süresince aktif olacak bilgisayarlarda “elektronik poster oynatıcısı” ile dönüşümlü olarak gösterilecektir.

Sunum Bilgileri

Sözlü Bildiriler: Belirtilen zaman ve salonlarda tartışma dahil 10 dakikalık sunumlardır. Hazırlık aşamasında:

 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Slayt sayısının konuşma süresinin yarısı kadar olmasına,
 • Sunularınızın elektronik ortamda hazırlanmasına ve sunumdan 3 saat öncesinde sunum kontrol odasına teslim edilmesine özen gösteriniz.

Poster Bildiriler: Tüm posterler kongre merkezi içinde yer alan E-poster alanındaki ekranlardan dilediğiniz zaman görüntülenebilecektir. Seçilmiş ve size bildirilmiş poster bildiri sunumları için size iletilecek sunum saati aralığında E-poster alanında olmanız rica ederiz.